Daily Archives: 05.05.2017

Niki de Saint Phalle

Niki de Saint Phalle, tên thật là Catherine Marie-Agnes Fal de Saint Phalle, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1930 ở Neuilly-sur-Seine, Pháp, và qua đời ngày 21 tháng năm 2002 tại La Jolla, San Diego, California, Mỹ, bà là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này