Daily Archives: 04.05.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 39 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY HAI MẮT CÁ (FRACTURE BIMALLEOLAIRE) Dr Benjamin Bajer Chirurgie plastique, Paris Dr Franck Fitoussi Chirurgie orthopédique infantile, Paris Dr Alexandre Radovanovic Chirurgie, Paris TEST 4 Một thanh niên 22 tuổi được Croix Rouge đưa đến khoa cấp cứu sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này