Daily Archives: 02.05.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 38 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BONG GÂN CỔ CHÂN (ENTORSE TIBIO-TARSIENNE) Dr Etienne Hinglais Médecin urgentiste Hôpital Tenon, Paris I. NHỮNG YẾU TỐ CHẨN ĐOÁN Đó là thương tổn thường gặp nhất. Đó là một thương tổn của những bó sên-mác truớc (faisceau talo-fibulaire antérieur) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này