Monthly Archives: Tháng Năm 2017

Las Vegas: Excalibur – Đại Linh

LAS VEGAS (13) ĐẠI LINHEXCALIBUR Excalibur là một trong những khách sạn chủ đề (hotel à thème) đầu tiên (1990) và vẫn là khách sạn được trẻ em ưa thích.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 434 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ BỆNH THẦN KINH PHẦN III 1/ TDAH XẢY RA Ở NHỮNG NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TỐT Được biết nhiều hơn ở trẻ em, hội chứng này cũng xảy ra ở những người lớn.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 2 phản hồi

Thắng cảnh thế giới III

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 48 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BONG GÂN GỐI (ENTORSE DU GENOU) Dr Etienne Hinglais Médecin urgentiste Hôpital Tenon, Paris Dr Jean-Paul Fontaine Médecin urgentiste Service des Urgences Hôpital Saint-Louis, Paris I. NHỮNG YẾU TỐ CHẨN ĐOÁN Những thương tổn dây chằng của đầu gối là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thắng cảnh thế giới II

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 47 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRẬT GỐI (LES LUXATIONS DU GENOU) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud A. CƠ THỂ BỆNH LÝ Ta phân biệt tùy theo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thắng cảnh thế giới I

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?