Monthly Archives: Tháng Tư 2017

San hô: muôn hình vạn trạng !

San hô là các sinh vật biển thuộc lớp Anthozoaire tồn tại dưới dạng cá thể polype nhỏ giống hải quỳ, thường sống thành các quần thể gồm nhiều cá thể giống hệt nhau. Các cá thể này tiết ra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 34 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG MẮT CÁ (ANKLE INJURIES) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một vận động viên trượt băng nghệ thuật ngã một cách không đúng đắn sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Las Vegas: The Mirage – Đại Linh

THE MIRAGE

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 33 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG MẮT CÁ CHÂN VỚI CHỤP X QUANG BÌNH THƯỜNG (LES TRAUMATISMES DE LA CHEVILLE A RADIOGRAPHIES NORMALES) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Harbin: Ice and Snow World 2017

Hàng năm vào mùa đông ở Harbin (Cáp Nhĩ Tân), Trung Quốc tổ chức triển lãm những tác phẩm điêu khắc trên nước đá và tuyết (một trong những tác phẩm trong dịp này đã được ghi nhận là tác … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu chỉnh hình số 32 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG MẮT CÁ CHÂN VỚI CHỤP X QUANG BÌNH THƯỜNG (LES TRAUMATISMES DE LA CHEVILLE A RADIOGRAPHIES NORMALES) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những kiệt tác chocolat nhân mùa lễ Phục Sinh

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?