Daily Archives: 30.04.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 37 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BONG GÂN NẶNG DÂY CHẰNG BÊN NGOÀI CỦA MẮT CÁ PHẢI (ENTORSE GRAVE DE LLE DE LA CHEVILLE DROITE) Dr Benjamin Bajer Chirurgie plastique, Paris Dr Franck Fitoussi Chirurgie orthopédique infantile, Paris Dr Alexandre Radovanovic Chirurgie, Paris TEST 4 Một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này