Daily Archives: 28.04.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 36 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BONG GÂN HIỀN TÍNH CỦA MẮT CÁ (ENTORSE BENIGNE DE LA CHEVILLE) Dr Benjamin Bajer Chirurgie plastique, Paris Dr Franck Fitoussi Chirurgie orthopédique infantile, Paris Dr Alexandre Radovanovic Chirurgie, Paris TEST 3 Mme D, 31 tuổi, đến cấp cứu vì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này