Daily Archives: 26.04.2017

Thời sự y học số 430 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ UNG THƯ PHẦN III 1/ UNG THƯ VÚ Những con số – 5 đến 10% những ung thư này có một nguồn gốc di truyền – 49.000 trường hợp mới được phát hiện ở Pháp năm 2012 – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 3 bình luận