Daily Archives: 23.04.2017

San hô: muôn hình vạn trạng !

San hô là các sinh vật biển thuộc lớp Anthozoaire tồn tại dưới dạng cá thể polype nhỏ giống hải quỳ, thường sống thành các quần thể gồm nhiều cá thể giống hệt nhau. Các cá thể này tiết ra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này