Daily Archives: 22.04.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 34 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG MẮT CÁ (ANKLE INJURIES) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 1 Một vận động viên trượt băng nghệ thuật ngã một cách không đúng đắn sau … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này