Daily Archives: 19.04.2017

Harbin: Ice and Snow World 2017

Hàng năm vào mùa đông ở Harbin (Cáp Nhĩ Tân), Trung Quốc tổ chức triển lãm những tác phẩm điêu khắc trên nước đá và tuyết (một trong những tác phẩm trong dịp này đã được ghi nhận là tác … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này