Daily Archives: 14.04.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SAI KHỚP MẤT CÁ VÀ BÀN CHÂN (LES LUXATIONS DE LA CHEVILLE ET DU PIED) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud I. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này