Daily Archives: 13.04.2017

Đường phượng bay nghe tiếng ve sầu – Nguyễn Văn Thông

Một chiều đi qua đường Phượng Bay Nghe tiếng ve sầu trên ngọn cây Những ngày mưa lạnh xa rồi đó Cho chút nắng cười trong bóng mây Nguyễn Văn Thông

Đăng tải tại Viết về Huế | Bình luận về bài viết này