Daily Archives: 06.04.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 28 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY XƯƠNG CỔ CHÂN (FRACTURE DU COU DE PIED) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud A. CƠ THỂ BỆNH LÝ Ta phân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này