Daily Archives: 04.04.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 27 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG BÀN CHÂN (FOOT INJURIES) Michael C. Wadman, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine University of Alabama at Birmingham Birmingham, Alabama

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này