Daily Archives: 03.04.2017

Las Vegas: Venetian – Đại Linh

Chính nhân thời kỳ tuần trăng mật ở Venise, mà Sheldon Adelson, fortune mondiale thứ bảy, đã có ý tưởng xây dựng một casino theo chủ đề la Cité des Doges (Doge’s Palace).

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này