Daily Archives: 02.04.2017

Cấp cứu chỉnh hình số 26 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG MẮT CÁ CHÂN (ANKLE INJURIES) Michael C. Wadman, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine University of Alabama at Birmingham Birmingham, Alabama I. BONG GÂN (LIGAMENTOUS SPRAINS) 1. NHỮNG ĐẶC DIỄM LÂM SÀNG Bong gân (sprain) do cử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận