Daily Archives: 28.03.2017

Venise (Phần VIII) – Đại Linh

LES GONDOLES DE VENISE Từ hơn 1000 năm nay, gondole là con thuyền tiêu biểu của Venise.Gondole được sử dụng chủ yếu để vận chuyển người, như là phương tiện di chuyển giữa các điểm khác nhau của lagune và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này