Daily Archives: 19.03.2017

Venise (Phần V) – Đại Linh

GRAND CANAL Được mô tả bởi văn sĩ người Pháp Philippe de Commynes ở thế kỷ XV như là “ con đường đẹp nhất thế giới, với những ngôi nhà đẹp nhất thế giới ”.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này