Daily Archives: 14.03.2017

Intensive care medecine số 16 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN ĐAU THẮT NGỰC KHÔNG ỔN ĐỊNH (ANGOR INSTABLE, NSTEMI) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN II Thuật ngữ cơn đau thắt ngực không ổn định (angor instable) bao gồm một loạt các hợp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận