Daily Archives: 13.03.2017

Venise (Phần IV) – Đại Linh

PALAZZO DUCALE (PALAIS DES DOGES) Le Palais ducal, cũng được gọi là Palais des doges (cung điện của các công tước), không chỉ là nơi ở của các công tước (doge) mà còn là trụ sở của chính phủ và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này