Daily Archives: 09.03.2017

Mỗi ngày một món ăn: Gà hấp muối

Là món ăn đơn giản để làm và nhanh. Điểm cốt yếu là phải chọn mua gà vườn không có nhiều mở.

Đăng tải tại Ẩm thực | Bình luận về bài viết này