Daily Archives: 07.03.2017

Venise (Phần III) – Đại Linh

BASILICA DI SAN MARCO ( BASILIQUE SAINT-MARC ) Chế ngự quảng trường San Marco, nhà thờ tráng lệ byzantine này là biểu tượng của sự hùng mạnh của Cộng Hòa Venise và là nơi an nghỉ cuối cùng của Thánh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này