Daily Archives: 06.03.2017

Cấp cứu tim mạch số 119 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUNG NHĨ (FIBRILLATION AURICULAIRE) Frédéric ADNET Professeur des Universités Praticien hospitalier Hôpital Avicenne, 93.000 Bobigny Frédéric LAPOSTOLLE Praticien hospitalier Hôpital Avicenne, 93.000 Bobigny TEST Một bệnh nhân 75 tuổi có tiền sử cao huyết áp được điều trị bằng furosémide … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận