Daily Archives: 05.03.2017

Venise (Phần II) – Đại Linh

PIAZZA SAN MARCO (PLACE SAINT-MARC) Place Saint Marc là salon đẹp nhất châu Âu, Napoléon đã từng nói như vậy về Piazza San Marco, trung tâm nổi tiếng của đời sống Venise.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này