Daily Archives: 03.03.2017

Venise (Phần I) – Đại Linh

Thường được xem là thành phố đẹp nhất của hành tinh, Venise chắc chắn là thành phố phi thực tại nhất. Dầu hiện ra dưới hình thức nào chăng nữa, hay thay đổi và huyền bí, làm sững sờ, thậm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này