Daily Archives: 02.03.2017

Cấp cứu tim mạch số 118 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CUỒNG NHĨ (ATRIAL FLUTTER) W. Franck Peacock, MD Department of Emergency Medicine The Cleveland Clinic Cleveland, Ohio Brian R. Tiffany, MD Department of Emergency Medicine Arizona Heart Hospital Phoenix, Arizona Cuồng nhĩ được đặc trưng bởi khử cực nhĩ đều … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này