Daily Archives: 25.02.2017

Cấp cứu tim mạch số 116 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CUỒNG NHĨ (FLUTTER AURICULAIRE) Jean-Pierres-Torres SAMU 38, Centre Hospitalier Universitaire, Grenoble Pierre Taboulet Service des Urgences, Hôpital Saint-Louis Jean-Emmanuel de La Coussaye SAMU 38, Centre Hospitalier Universitaire, Nimes Cuồng nhĩ tương ứng với một chuyển động vòng tròn không ngừng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này