Daily Archives: 19.02.2017

Cấp cứu tim mạch số 114 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CUỒNG NHĨ (ATRIAL FLUTTER) Frédéric ADNET Professeur des Universités Praticien hospitalier Hôpital Avicenne, 93.000 Bobigny Frédéric LAPOSTOLLE Praticien hospitalier Hôpital Avicenne, 93.000 Bobigny TEST 5 Một người đàn ông 55 tuổi được chuyển tới phòng cấp cứu từ bệnh viện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này