Daily Archives: 18.02.2017

Tử vi 2017 tuổi Dậu (sinh năm 1933, 1945, 1957, 1969, 1981 & 1993)

Quý Dậu 1933 Quý Dậu: 85 Tuổi Sanh từ 26-1 -1933 đến 13-2-1934 Tướng tinh: Con Đười ươi Con dòng Bạch Đế, phú quý Mạng: Kiếm phong Kim (Vàng trong kiếm) Sao: Thái Bạch: Tốn hao, buồn bực Hạn: Toán … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này