Daily Archives: 15.02.2017

Tử vi 2017 tuổi Thân (sinh năm 1932, 1944, 1956, 1968, 1980 & 1992)

Nhâm Thân 1932 Nhâm Thân: 86 Tuổi Sinh từ: 6-2-1932 đến 25-1-1933 Tướng tinh: Con Dê. Con dòng Bạch Đế, phú quý Mạng: Kiếm phong kim (vàng trong kiếm) Sao: Thái Dương: phúc lộc đầy đủ Hạn: Thiên La: tinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này