Daily Archives: 13.02.2017

Nhậu, nhậu và nhậu !

Muôn vàn lý do để nhậu, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không vui không buồn cũng nhậu, nhậu cho hơn người ta, nhậu vì sĩ diện, nhậu để chứng tỏ ta đây…, nhậu để xã xui, nhậu để lấy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này