Daily Archives: 12.02.2017

Cấp cứu tim mạch số 112 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CUỒNG NHĨ (ATRIAL FLUTTER) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI TEST 3 Anh được gọi đến giường của một bệnh nhân bị hạ huyết áp với biến đổi trạng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này