Tử vi 2017 tuổi Mùi (sinh năm 1931, 1943, 1955, 1967, 1979 & 1991)

Tân Mùi 1931

Tân Mùi: 87 Tuổi
Sanh từ 17-2-1931 đến 5-2-1932
Tướng tinh: Con Gấu
Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh

Mạng: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi)
Sao: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai
Hạn: Địa Võng: Nhiều việc lo âu
Vận niên: Xà âm Tĩn (Rắn bị nhốt)
Thiên can: Tân gặp Đinh: Khắc nhập, hao tổn
Địa chi: Mùi gặp Dậu: Sinh xuất, hao tốn
Xuất hành: Ngày mồng 1 tết:
– Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng (giờ địa phương)
– Đi về hướng Tây Nam để đón Phúc Thần
Màu sắc: Hợp màu: Vàng, đỏ; kỵ màu: Đen, trắng.

 • Những Điểm Đặc Biệt Trong Năm 2017
  – Mùa Xuân: Ý muốn được thành, khó khăn có người giúp. Có bệnh nhưng hồi phục. Phúc lộc đến từ nhiều nguồn.
  – Mùa Hạ: Con cháu sinh chuyện rối ren. Tâm tư tình cảm không yên. Sức khỏe thất thường. Phòng tai nạn.
  – Mùa Thu: Sức khỏe kém suy. Nhiều việc trái ý, buồn phiền. Tinh thần bất an.
  – Mùa Đông: Nhiều việc buồn phiền. Sức khỏe suy hao. Cẩn thận khi đi lại. Có người giúp để vượt qua cơn bệnh.

Quý Mùi 1943

Quý Mùi: 75 Tuổi
Sanh từ 5-2-1943 đến 24-1-1944
Tướng tinh: Con Cọp
Con dòng Thanh Đế, trường mạng

Mạng: Dương liễu Mộc (Cây Dương liễu)
Sao: Thủy Diệu: Có chuyện buồn
Hạn: Thiên Tinh: Rối rắm, tranh chấp
Vận niên: Thử quy Điền (Chuột về đồng), tốt
Thiên can: Quý gặp Đinh: Khắc xuất, thắng lợi
Địa chi: Mùi gặp Dậu: Sinh xuất, hao tốn
Xuất hành: Ngày mồng 1 tết:
– Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng (giờ địa phương)
– Đi về hướng Tây để đón Hỷ Thần
Màu sắc: Hợp màu: Đen, xanh; kỵ màu: Trắng, đỏ.

 • Những Điểm Đặc Biệt Trong Năm 2017
  – Mùa Xuân: Nhiều việc được như ý. Gia đạo thêm của thêm người. Sức khỏe tốt. Có dịp tham gia hoạt động cộng đồng.
  – Mùa Hạ: Có chuyện buồn trong gia đình, người thân. Tinh thần vướng bận phải lo giải quyết chuyện con cháu. Có dịp đi xa.
  – Mùa Thu: Sức khỏe bất an, phòng tai nạn. Có cơ hội tốt tháo gỡ vướng mắc. Tin vui về con cháu.
  – Mùa Đông: Nhiều việc được như ý. Có dịp làm việc lợi ích cho tha nhân. Sức khỏe tốt. Phúc lộc đầy đủ.

Ất Mùi 1955

Ất Mùi: 63 Tuổi
Sanh từ 24-1 -1955 đến 11-2-1956
Tướng tinh: Con Gà
Con dòng Bạch Đế, phú quý

Mạng: Sa trung Kim (Vàng trong cát)
Sao: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt
Hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng
Vận niên: Kê giáp viên (Gà về vườn) tốt
Thiên can: Ất gặp Đinh: Khắc nhập, hao tổn
Địa chi: Mùi gặp Dậu: Sinh xuất, hao tốn
Xuất hành: Ngày mồng 1 tết:
– Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng (giờ địa phương)
– Đi về hướng Tây Bắc để đón Tài Thần
Màu sắc: Hợp màu: Đỏ, trắng; kỵ màu: Đen, vàng.

 • Những Điểm Đặc Biệt Trong Năm 2017
  – Mùa Xuân: Tháng Giêng và 2: Công việc bận rộn. Tài lộc không được như ý. Nhiều việc lo âu. Tháng 3: Gia đình có tin vui về con cái. Có bệnh nhưng mau hồi phục.
  – Mùa Hạ: Tháng 4 và 5: Công việc tiền Kiết hậu Hung. Không nên tính chuyện đổi thay công việc. Tài lộc trung bình. Tháng 6: Khó khăn có người giúp. Gia đạo bất an.
  – Mùa Thu: Tháng 7 và 8: Nhiều hỷ sự, con cái có điều đáng mừng. Công việc thuận lợi. Tài lộc tăng. Tháng 9: Có lợi về nhà cửa, đất điền. Cẩn thận trong quan hệ.
  – Mùa đông: Tháng 10 và 11: Sức khỏe suy kém. Công việc làm có phần trì trệ. Nhiều việc phải tốn hao. Tháng 12: Tình trạng đổi thay tốt hơn. Tài lộc đến từ nhiều nguồn.

Đinh Mùi 1967

Đinh Mùi: 51 Tuổi
Sanh từ 9-2-1967 đến 29-1-1968
Tướng tinh: Con Rồng
Con đòng Hắc Đế, tân khổ

Mạng: Thiên hà Thủy (Nước trên Trời)
Sao: Vân Hớn: Rối rắm, tranh chấp
Hạn: Thiên La: Tinh thần bất an
Vận niên: Mã ngộ Đao (Ngựa trúng thương) xấu
Thiên can: Đinh gặp Đinh: Cùng Hành, thuận lợi
Địa chi: Mùi gặp Dậu: Sinh xuất, hao tốn
Xuất hành: Ngày mồng 1 tết:
– Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng (giờ địa phương)
– Đi về hướng Nam để đón Tài Thần
Màu sắc: Hợp màu: Đen, trắng; kỵ màu: Vàng, đỏ.

 • Những Điểm Đặc Biệt Trong Năm 2017
  – Mùa Xuân: Tháng Giêng và 2: Công việc thuận lợi, tài lộc tăng. Gia đạo bất an, có người bệnh nạn. Tháng 3: Tốn hao nhiều mặt, khó khăn nhưng có người giúp.
  – Mùa Hạ: Tháng 4 và 5: Có thay đổi chỗ ở, chỗ làm hay đi xa. Công danh tài lộc tăng trưởng. Phòng người cạnh tranh, chống phá. Tháng 6: Quan hệ sinh tranh chấp. Tiền bạc tốn hao.
  – Mùa Thu: Tháng 7 và 8: Gia đình có chuyện buồn. Tình cảm bất an. Phòng bệnh nạn. Tháng 9: Công việc không thuận. Nên tránh việc tranh chấp.
  – Mùa Đông: Tháng 10 và 11: Nhiều may mắn, ý muốn được thành. Gia đình có hỷ sự. Tình cảm an vui. Tháng 12: Khó khăn nhưng vượt qua. Có ốm đau cũng mau bình phục.

Kỷ Mùi 1979

Kỷ Mùi: 39 Tuổi
Sanh từ 28-1-1979 đến 15-2-1980
Tướng tinh: Con Rái Cá
Con dòng Xích Đế, cô quạnh

Mạng: hiên thượng Hỏa ( Lửa trên trời)
Sao: Thủy Diệu: Có chuyện buồn
Hạn: Thiên tinh: Rối rắm, tranh chấp
Vận niên: Thử quy Điền (Chuột về đồng) tốt
Thiên can: Kỷ gặp Đinh: Sinh nhập, có lợi
Địa chi: Mùi gặp Dậu: Sinh xuất, hao tốn
Xuất hành: Ngày mồng 1 tết:
– Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng (giờ địa phương)
– Đi về hướng Nam để đón Tài Thần
Màu sắc: Hợp màu: Đỏ, xanh; kỵ màu: Trắng, vàng.

 • Những Điểm Đặc Biệt Trong Năm 2017
  – Mùa Xuân: Tháng Giêng và 2: Công việc thuận lợi. Tiền bạc tốn hao nhiều mặt. Nhiều việc phải lo. Tháng 3: Gia đình, tình cảm bất an. Tin vui về việc làm.
  – Mùa Hạ: Tháng 4 và 5: Có chuyện buồn lòng. Đi xa làm ăn có lợi. Có người giúp đỡ. Tháng 6: Khó khăn vượt qua. Tài lộc tăng nhanh.
  – Mùa Thu: Tháng 7 và 8: Tình cảm xáo trộn. Tài lộc đến bất ngờ. Quan hệ dễ sinh tranh chấp. Tháng 9: Tốn hao nhưng được việc. Phòng tai nạn.
  – Mùa Đông: Tháng 10 và 11: Nhiều may mắn, danh lộc tăng cao. Mưu sự được thành. Tìm cảm xáo trộn. Tháng 12: cẩn thận trong công việc. Tiền bạc vào ra đều nhiều.

Tân Mùi 1991

Tân Mùi: 27 Tuổi
Sanh từ 15-2-1991 đến 3-2-1992
Tướng tinh: Con Gấu
Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh

Mạng: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi)
Sao: Mộc Đức: May mắn, danh lộc tốt
Hạn: Huỳnh Tuyền: Phòng bệnh nặng
Vận niên: Kê giáp Viên (Gà về vườn), tốt
Thiên can: Tân gặp Đinh: Khắc nhập, hao tổn
Địa chi: Mùi gặp Dậu: Sinh xuất, hao tốn
Xuất hành: Ngày mồng 1 tết:
– Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng (giờ địa phương)
– Đi về hướng Tây Nam để đón Tài Thần
Màu sắc: Hợp màu: Đỏ, vàng; kỵ màu: Đen, trắng.

 • Những Điểm Đặc Biệt Trong Năm 2017
  – Mùa Xuân: Tháng Giêng và 2: Công việc khó khăn, nhưng cố gắng sẽ đạt kết quả hơn dự liệu, Có quý nhân giúp đỡ, nhiều may mắn. Tháng 3: Gia đình có việc vui mừng, ốm đau cũng mau bình phục.
  – Mùa Hạ: Tháng 4 và 5: Công việc Tiền kiết hậu Hung. Không nên vọng động. Phòng tiểu nhân lừa gạt. Tháng 6: Quan hệ sinh tranh chấp. Tài lộc trung bình.
  – Mùa Thu: Tháng 7 và 8: Nhiều rối rắm trong công việc và gia đình. Tiền bạc suy hao. Phòng tai nạn. Tháng 9: Có lợi lớn phải phòng hung họa. Tình cảm rối rắm.
  – Mùa Đông: Tháng 10 và 11: Nhiều lo lắng. Không nên tranh chấp, cần quan tâm nhiều hơn đến gia đình, tình cảm. Tháng 12: Việc khó có người giúp. Nhiều may mắn, danh lộc tăng
Bài này đã được đăng trong [-]. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s