Daily Archives: 11.02.2017

Tử vi 2017 tuổi Mùi (sinh năm 1931, 1943, 1955, 1967, 1979 & 1991)

Tân Mùi 1931 Tân Mùi: 87 Tuổi Sanh từ 17-2-1931 đến 5-2-1932 Tướng tinh: Con Gấu Con dòng Huỳnh Đế, cô quạnh Mạng: Lộ bàn Thổ (Đất đường đi) Sao: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai Hạn: Địa Võng: Nhiều … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này