Daily Archives: 10.02.2017

Cấp cứu tim mạch số 111 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CUỒNG NHĨ (ATRIAL FLUTTER) Amer Z. Aldeen, MD Department of Emergency Medicine Northwestern University Feinberg School of Medicine Chicago, Illinois David H. Rosenbaum, MD Department of Emergency Medicine Ingalls Memorial Hospital Harvey, Illinois TEST 2 Một bệnh nhân 55 tuổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này