Daily Archives: 08.02.2017

Cấp cứu tim mạch số 109 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BLOC NHĨ-THẤT ĐỘ 3 (BLOC AV DU TROISIEME DEGRE) Frédéric ADNET Professeur des Universités Praticien hospitalier Hôpital Avicenne, 93.000 Bobigny Frédéric LAPOSTOLLE Praticien hospitalier Hôpital Avicenne, 93.000 Bobigny Ông B, 77 tuổi, có tiền sử nghiện ruợu mãn tính, viêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này