Daily Archives: 07.02.2017

Tử vi 2017 tuổi Tỵ (sinh năm 1941, 1953, 1965, 1977 & 1989)

Tân Tỵ 1941 Tân Tỵ: 77 Tuổi Sanh từ 27-1-1941 đến 14-2-1942 Tướng tinh: Con khỉ Con dòng Bạch Đế, trường mạng Mạng: Bạch lạp Kim (Vàng chân đèn) Sao: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt Hạn: Thiên La: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này