Daily Archives: 05.02.2017

Tử vi 2017 tuổi Thìn (sinh năm 1940, 1952, 1964, 1976, 1988 & 2000)

Canh Thìn 1940 Canh Thìn: 78 Tuổi Sanh từ 8-2-1940 đến 26-1-1941 Tướng tinh: Con Lạc Đà Con dòng Bạch Đế, trường mạng Mạng: Bạch Lạp Kim (Vàng chân đèn) Sao: Vân Hớn: Rối rắm, nạn tai Hạn: Địa võng: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này