Daily Archives: 04.02.2017

Trường sinh bất tử: kỳ vọng của khoa học – BS Nguyễn Văn Thông

Không có ai lại chẳng biết giai thoại Tần Thủy Hoàng sai người đi tìm phương thuốc “trường sinh bất tử”. Nhưng chỉ hoài công, vô vọng. Mấy ngàn năm sau tham vọng “trường sinh bất tử” vẫn không nguôi. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này