Daily Archives: 02.02.2017

Cấp cứu tim mạch số 110 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CUỒNG NHĨ (ATRIAL FLUTTER) Kerry Layne Henry Fok Guy’s & St Thomas’ NHS Foundation Trust TEST 1 BỆNH SỬ Một người đàn ông 52 tuổi đến khoa cấp cứu vì khó thở tăng dần trong 4 tuần qua. Trước đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này