Daily Archives: 31.01.2017

Tử vi 2017 tuổi Dần (sinh năm 1938, 1950, 1962, 1974, 1986 & 1998)

Mậu Dần 1938 Mậu Dần: 80 Tuổi Sanh từ 31-1-1938 đến 18-2-1939 Tướng tinh: Con Thuồng luồng Con dòng Huỳnh Đế, phú quý Mạng: Thành đầu Thổ (Đất trên thành) Sao: Thái Âm: May mắn, phúc lộc tốt Hạn: Diêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này