Daily Archives: 26.01.2017

Năm Dậu, nói chuyện gà qua ca dao tục ngữ

Từ xưa trong những bức tranh dân gian Đông Hồ, tranh gà, tranh lợn với màu sắc đường “nét tươi trong” đã từng là nơi gởi gắm những ước mơ giản dị của nhân dân về một cuộc sống ấm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này