Daily Archives: 19.01.2017

Cấp cứu tim mạch số 105 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUNG NHĨ (FIBRILLATION AURICULAIRE) Kerry Layne Henry Fok Guy’s & St Thomas ‘s NHS Foundation Trust London UK BỆNH SỬ Một người đàn bà 75 tuổi đến khoa cấp cứu với hồi hộp và khó thở gắng sức. Bệnh nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận