Daily Archives: 16.01.2017

Cấp cứu tim mạch số 104 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BIẾT CÁCH XỬ TRÍ BỆNH NHÂN VỚI RUNG NHĨ NHƯ THẾ NÀO (KNOW HOW TO MANAGE PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION) Sai-Hung Joshua Hui, MD Assistant Clinical Professor Department of Emergency Medicine David Geffen School of Medicine at UCLA Los Angeles, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận