Daily Archives: 14.01.2017

Cấp cứu tim mạch số 103 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BLOC NHĨ-THẤT ĐỘ 2, MOBITZ II (SECOND-DEGREE, MOBITZ II AV BLOCK) Amer Z. Aldeen, MD Department of Emergency Medicine Northwestern University Feinberg School of Medicine Chicago, Illinois David H. Rosenbaum, MD Department of Emergency Medicine Ingalls Memorial Hospital Harvey, Illinois … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này