Daily Archives: 13.01.2017

Bóng hoàng hôn (tiếp theo): những khoảnh khắc độc đáo được ghi lại qua ống kính của Minh Nguyệt

Những khoảnh khắc cuối ngày vào mùa Thu tiếp theo:

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này