Daily Archives: 12.01.2017

Cấp cứu tim mạch số 102 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG LẦM LẪN RUNG NHĨ VỚI TIM NHỊP NHANH NHĨ NHIỀU Ổ (DO NOT CONFUSE ATRIAL FIBRILLATION WITH MULTIFOCAL ATRIAL TACHYCARDIA) Eric J. Hemminger, MD Division of Cardiology Harbor-UCLA Medical Center Torrance, California Rung nhĩ (AF : atrial fibrillation) và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận