Daily Archives: 11.01.2017

Marseille & Marseillaise – Đại Linh

MARSEILLAISE Marseillaise là bài quốc ca của Pháp. Bài hát này được sáng tác bởi sĩ quan công binh Pháp tên là Claude-Joseph Rouget de Lisle.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này