Daily Archives: 09.01.2017

Argentina (Phần IX) – Đại Linh

PERON VA EVITA Peron được bầu làm tổng thống nước cộng hòa Argentine năm 1946 và bắt đầu thực hiện những cải cách xã hội bằng cách quốc hữu hóa những xí nghiệp trước đây nằm trong tay tư bản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này